Kafkasya'da Türk kökenli bir topluluk olarak bilinen Kumuk Türkleri, tarihleri ve kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. İşte Kumuk Türkleri hakkında detaylı bilgiler:

Kumuk Türkleri kimlerdir? Türk boyu mu, Hangi dine mensup, inançları ne?

Kumuk Türkleri, Kafkasya'nın tarihi süreçlerinde önemli bir yer tutar. İlk olarak 11. yüzyılda tarih sahnesine çıkan bu Türk kavmi, Kıpçak ve Oğuz boylarının birleşimi olarak kabul edilir. Mahmud Kâşgarî'nin Divânü Lûgati't-Türk'te de adları geçen Kumuklar, Hazar Devleti'nin kurucuları arasında yer alıp, Hazar Devleti'nin son başkenti Semender'e ev sahipliği yapmışlardır.

YENİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 21 TEMMUZ 2024 || DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli/AFAD son depremler YENİ ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ 21 TEMMUZ 2024 || DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli/AFAD son depremler

Yaşadıkları Coğrafya ve Dil

Bugün Kumuk Türklerinin büyük çoğunluğu Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır. Ayrıca, bir kısmı Çeçenistan ve Osetya'da da bulunur. Kumuk Türkleri, Kıpçak ve Oğuz gruplarının özelliklerini taşıyan bir dil olan Kumukça konuşurlar. Dil yapıları, Kuzey-Batı Türkçe grubuna dahil olmakla birlikte, Azerbaycan Türkçesi ile de benzerlik gösterir.

Kumuk Türkleri4141

Tarihî Süreç

Kumuk Türkleri, Rusya'nın Kuzey Kafkasya'yı istilası sırasında direniş göstermiş ve 19. yüzyılın ortalarına kadar mücadele etmiştir. Özellikle Şeyh Şamil'in esir düşmesinden sonra bir kısmı Osmanlı Devleti'ne sığınmıştır. Osmanlı döneminde Kumuk Türkleri, Tokat'ın Üçgözen ve Kuşoturağı, Sivas'ın Yavu köylerinde yaşamıştır.

Kültürel Miras ve Edebiyat

Kumuk Türklerinin kültürel mirası, Hazar Devleti döneminden günümüze uzanan zengin bir geçmişe sahiptir. Edebiyat alanında Ümmî Kemal ve Yırçı Kazak gibi önemli şahsiyetlerin eserleri, Kumuk edebiyatının temel taşları arasında yer alır. Dil, edebiyat, dinî yaşam ve gelenekler bakımından Kumuk Türkleri, Türk dünyasının önemli bir parçası olarak değerlendirilir.

Modern Dönem ve Eğitim

Sovyet döneminde Kiril alfabesiyle yazılan Kumukça, günümüzde hâlâ kullanılmaktadır. Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde eğitim ve kültürel faaliyetler Kumuk Türkleri için önemli bir yer tutar. Kültürel kimliklerini koruma çabaları, Kumukların gelecekte de kültürel zenginliklerini sürdürebilmeleri açısından kritik öneme sahiptir.

Editör: Muhammed Fatih Kıvrım