Çayatay Şahan

Tüm Makaleleri

Çayatay Şahan

Siyasi Partilerin Rolü: Demokrasinin Temel Taşları

Siyasi partiler, kadroları ve teşkilat yapıları ile güçlenirler. Her kesime hitap ederek tabanlarını genişletmeli, sağlam bir zemin üzerine kurulmalıdırlar.

  • 19°C
  • 32,51 %0.27
  • 34,58 %0.20
  • 2.502,08 %0.76
  • 9.548 %-1.36
  • 63.190 %-1.11
  • 3.075 %-0.46