Atatürk'ün üniformasındaki madalyalar, onun vatanseverliğini, başarılarını ve liyakat sahibi bir Türk subayı olduğunu gösterir. Afrika'dan Kafkaslara, Balkanlardan Arap çöllerine kadar her cephede savaşmış ve vatan toprağına adım atmadığı yer kalmamıştır. Bu madalyalar, Osmanlı tarafından ona vatanseverliği ve liyakatı için verilmiştir.

Atatürk'ün Madalyaları ve Osmanlı'da Askerlikten Muaf Olanlar

Atatürk'ün Üniformasındaki Madalyalar:

Mustafa Kemal Atatürk, vatanseverliği, başarısı ve liyakat sahibi bir Türk subayı olması nedeniyle Osmanlı tarafından birçok madalya ile ödüllendirilmiştir. Üniformasında yer alan madalyalar şunlardır:

 1. Harp Madalyası
 2. İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı Şemsesi
 3. İkinci Rütbeden Osmani Nişanı Şemsesi
 4. İkinci Rütbeden Osmani Nişanı
 5. İkinci Rütbeden Mecidi Nişanı
 6. Birinci Demir Salip Nişanı
 7. İkinci Demir Salip Nişanı
 8. Altın İmtiyaz Madalyası
 9. Altın Liyakat Madalyası
 10. Gümüş İmtiyaz Madalyası
 11. Gümüş Liyakat Madalyası

Atatürk'ün madalyaları, Afrika'dan Kafkaslara, Balkanlardan Arap çöllerine kadar ayağının değmediği vatan toprağı, savaşmadığı cephe kalmayan bir komutanın vatan sevgisini ve kahramanlığını simgelemektedir.

Osmanlı'da Askerlikten Muaf Olanlar:

Osmanlı döneminde askerlik, her erkek vatandaş için zorunlu bir görev olmasa da, bazı gruplar askerlikten muaf tutulmuştur. Bu gruplar şunlardır:

 • Medrese alim ve öğrencileri: Bugün ülkenin imkanlarından faydalanan ve şeriat isteyerek Cumhuriyetin temellerine zarar veren tarikat şeyhlerinin dedeleri askerlikten muaftı. Bu sebeple tarikat üyeleri Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında yer almamışlardır.
 • Osmanlı ailesi erkekleri: Osmanlı hanedanı üyeleri askere alınmazdı.
 • Hicaz'da doğanlar: Hicaz bölgesinde doğanlar da askerlikten muaftı.
 • Arap Bedevileri, Girit ahalisi ve Arnavutlar: Arap Bedevileri, Girit adası sakinleri ve Arnavutlar askerlikten muaftı.
 • Suriye'nin bir kısmı ve Doğu Anadolu'nun bazı vilayetleri: Suriye'nin bazı bölgeleri ve Doğu Anadolu'nun bazı vilayetleri de askerlikten muaftı.
 • Müslüman olmayanlar: Osmanlı döneminde Müslüman olmayanlardan asker alınmazdı.
 • Bosna-Hersek, Arnavutluk, Doğu Anadolu, Dersim ve havalisi, Doğu Karadeniz sahilleri, Arabistan yarımadası memleketleri ve Trablusgarp gibi Müslüman bölge halkı: Bosna-Hersek, Arnavutluk, Doğu Anadolu, Dersim ve civarı, Doğu Karadeniz sahilleri, Arabistan yarımadası ve Trablusgarp gibi Müslüman bölgelerden de asker alınamıyordu.
 • Halep ve Güney Anadolu'nun bazı bölgeleri: Halep ve Güney Anadolu'nun bazı bölgeleri askere alınma çabalarına karşılık sürekli isyan halindeydi.
 • İstanbul halkı: İstanbul'da doğanlar veya ikamet edenler askerlikten muaftı.
 • Nüfusa kayıtlı olmayan aşiretler: Ülkenin birçok yöresinde nüfusa kayıtlı olmayan aşiretler ve özellikle de Irak topraklarında nüfusa kayıtlı olmayan aşiretlerin çoğu askere gitmiyordu.
 • Devlet memurları: Devlet memurları da askerlik hizmetinden muaftı.
 • Bir ailenin tek oğlu: Bir ailenin tek oğlu askerlikten muaftı.
 • Yetim bir kızla evlenen: Yetim bir kızla evlenen erkek askerlikten muaftı.
 • Sonradan Müslüman olanlar: Sonradan Müslüman olanlar da askerlikten muaftı.
 • Beş seneden çok pranga cezası alan cinayet suçluları: Beş seneden fazla pranga cezası alan cinayet suçluları askerlikten muaftı.
 • Yetmiş yaşını geçen veya sakat birinin başka kimsesi yoksa askerlik çağına gelmiş ve işe yarar tek oğlu: Yetmiş yaşını geçen veya sakat birinin başka kimsesi yoksa askerlik
 • Bahadır BOZKURT