Zenginlerde Kanser Riski Daha Yüksek Olabilir

İstanbul, 3 Haziran - Helsinki Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, zengin insanların genetik olarak daha yüksek kanser riskine sahip olabileceğini ortaya koydu. Finlandiya'da gerçekleştirilen bu çalışma, sosyo-ekonomik durum ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi inceleyerek önemli bulgular elde etti.

Zenginlerin Kanser Riski Artıyor

Helsinki Üniversitesi'ndeki Finlandiya Moleküler Tıp Enstitüsü'nden Dr. Fiona Hagenbeek liderliğinde yürütülen araştırma, maddi durumu iyi olan kişilerin aynı zamanda meme, prostat ve diğer kanser türleri için yüksek genetik risk altında olabileceğini öne sürdü. Bu bulgu, daha önce düşünülenin aksine, zenginlerin genetik olarak daha fazla hastalığa yatkın olabileceğini gösteriyor.

Karpuzun Çürüdüğünü Anlama Yöntemleri: Zehirlenme Riskini Önleyin Karpuzun Çürüdüğünü Anlama Yöntemleri: Zehirlenme Riskini Önleyin

Genetik Riskin Taramalara Etkisi

Dr. Hagenbeek, araştırmanın sonuçlarının, hastalık riskini belirlemek için kullanılan poligenik risk puanlarının tarama protokollerine eklenmesine yol açabileceğini belirtti. Özellikle meme kanseri gibi hastalıkların tarama protokollerinin, genetik riski yüksek bireyleri daha erken veya daha sık tarama yapmalarını sağlayacak şekilde uyarlanabileceğini vurguladı.

Daha Fazla Çalışma Gerekiyor

Araştırmacılar, belirli meslekler ile hastalık riski arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtirken, düşük gelirli ülkelerde de benzer çalışmaların yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bu tür çalışmaların, sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasına ve hastalıkların daha iyi yönetilmesine katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

Sonuçlar Konferansta Sunulacak

Çalışmanın bulguları, Avrupa İnsan Genetiği Derneği'nin yıllık konferansında sunulacak. Bu sunum, genetik risk faktörlerinin sağlık politikalarının oluşturulmasında ve hastalık tarama programlarının geliştirilmesinde nasıl kullanılabileceğini tartışmak için önemli bir fırsat olacak.

Editör: Havva Andırır