Türkiye'nin Fay Hattı Haritası Güncellendi: Deprem Riski Devam Ediyor

Türkiye'nin deprem riski altında bulunan coğrafi konumu, düzenli olarak güncellenen fay hatları haritasının önemini ortaya koyuyor. Son olarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından güncellenen Diri Fay Hatları haritası, ülkenin deprem riskini belirlemek adına büyük önem taşıyor.

MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen arazi çalışmaları sonucunda hazırlanan yeni fay hatları haritası, Türkiye'nin fay hatlarıyla ilişkili deprem riskini daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli son depremlerle ilgili olarak yapılan arazi çalışmaları, güncellenmiş haritaya önemli veriler sağladı.

Türkiye'nin Fay Hattı Haritası: Riskli İller ve İlçeler

Türkiye'nin fay hattı haritası incelendiğinde, ülkenin Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında yer aldığı görülüyor. Bu kuşaklar arasında en önemlileri Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu Fay Hatları olarak öne çıkıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın ülke genelindeki dağılımı, Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerindeki 6 il, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki 4 il ve diğer faylar üzerindeki 8 il olmak üzere toplam 24 ilin doğrudan etkilendiğini gösteriyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

Batı Anadolu Fay Hattı ise Ege Bölgesi'ndeki faylarla ilişkilidir ve Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir gibi önemli şehirlerin bulunduğu bölgeleri içerir.

Riskli İller ve İlçeler: MTA Diri Fay Haritasına Göre

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt gibi iller, MTA'nın diri fay haritasında birinci derece riskli bölgeler olarak belirlenmiştir.

Bayram Tatili Sonrası Banka İşlemleri: 21-22 Haziran'da Bankalar Çalışıyor mu? Bayram Tatili Sonrası Banka İşlemleri: 21-22 Haziran'da Bankalar Çalışıyor mu?

MTA'nın fay hatları haritası, deprem riskini anlamak ve önlem almak adına büyük önem taşıyor. Bu güncellenmiş haritalar, depremle ilgili hazırlık çalışmalarının daha etkin bir şekilde yapılmasına yardımcı olabilir, böylece Türkiye'nin deprem riskiyle daha iyi başa çıkılabilir.

Editör: Havva Andırır