“Akıllı insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın

kalbi ağzındadır.”

Kudretiyle kevni saran,

En gizliyi çok net gören

Ve kalplere değer veren,

Yaradan’a sun kalbini.

*** *** ***

Haset, kibir, nifak… kiri,

Kalp öldürür günah türü!

Diri kalple Rabb’e yürü,

Yaradan’a sun kalbini.

*** *** ***

Ölü kalbe “bu kalp pis” der,

Allah temiz, temiz ister!

Yüreğini temiz göster!

Yaradan’a sun kalbini.

*** *** ***

Fayda vermez servet ehil,

Ahret için çokça eğil;

Kalp önemli, kalıp değil,

Yaradan’a sun kalbini.

*** *** ***

Ey Islâhî bile bile,

Kulluğunda… yapma hîle!

Son nefeste îman ile,

Yaradan’a sun kalbini.