Türkiye'de yargı alanında önemli değişiklikler getirecek olan 9. Yargı Paketi, TBMM'ye sunuldu. Bu yeni düzenleme kapsamında birçok kanunda önemli revizyonlar öngörülüyor. İşte, yeni yargı paketi ile ilgili detaylar ve içerikte yer alan başlıca değişiklikler:

Yeni Düzenlemeler Neleri İçeriyor?

Yargı Paketi kapsamında, İcra ve İflas Kanunu'nda ele alınan değişiklikler öne çıkıyor. Bu çerçevede, elektronik ortamda gerçekleştirilen açık artırma usulüyle satışlarda teklifler arasındaki fark minimum belirlenmiş olup, bu, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşi ve en az 1000 Türk Lirası olacak şekilde düzenlendi.

Eğitim ve Yargı Dünyası

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikler ise Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda yeni soru alanlarının eklenmesini içeriyor. Bu yeni alanlar arasında "milletlerarası hukuk", "milletlerarası özel hukuk", "genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku" gibi konular bulunuyor. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde bu alanlara yönetmelikle yeni hukuk alanları eklenebilecek.

İdari Yargılama ve Mesleki Sınavlar

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda yapılan değişikliklerle vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların kesin olacağı ve istinaf yoluna başvurulamayacağı belirtiliyor.

İstanbul'da inanılmaz saldırı! Camide imamı okla vurdu, saldırgan kim, yakalandı mı? İstanbul'da inanılmaz saldırı! Camide imamı okla vurdu, saldırgan kim, yakalandı mı?

Personel ve Hakimler

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı'nda soru sorulacak alanlara milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk da ekleniyor. Adalet Müfettişlerinin görev ve yetkileri de bu paketle netleştirilmiş durumda.

Diğer Önemli Değişiklikler

Yargıtay ve Danıştay başkanları ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve hakim-savcılar için ek tazminat düzenlemesi yapılacak olup, Karayolları Trafik Kanunu'nda araçların buluntu olması durumunda satış usulü yeniden düzenlenecek. Ayrıca, Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlarda şirketlere veya malvarlığına kayyum atanması sürecinde TMSF'nin rolü de belirlenecek.

Editör: Havva Andırır