Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim öğrencilerinin başarılarını ödüllendirmek amacıyla dört farklı belge türü sunmaktadır: Takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgeleri. Bu belgeler arasında en çok merak edilenler, üstün başarı belgesi ve onur belgesidir. Peki, bu belgeler nasıl alınır ve kimlere verilir? İşte detaylar...

Üstün Başarı Belgesi Alma Şartları

Üstün başarı belgesi, ortaöğretim süresince en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere verilir. Bu belgeyi almaya hak kazanan öğrenciler, okulun iftihar listesinde yer alarak onurlandırılır. Üstün başarı belgesi, öğrencinin istikrarlı bir şekilde yüksek akademik başarı gösterdiğinin bir kanıtıdır.

 • Takdir Belgesi: En az üç öğretim yılının tüm dönemlerinde takdir belgesi almak.
 • İftihar Listesi: Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrenciler, okulun iftihar listesine girer.

Onur Belgesi Alma Şartları

Onur belgesi, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve ahlaki davranışlarıyla da örnek olmalarını teşvik etmek amacıyla verilir. Okul, öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan aşağıdaki kriterleri yerine getiren öğrencilere onur belgesi verebilir:

 • Dil Kullanımı: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak.
 • Liderlik ve Katılım: Bilimsel projelere ve sosyal etkinliklere katılmak, liderlik yapmak ve üstün başarı göstermek.
 • Çevre Bilinci: Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede örnek davranışlar sergilemek.
 • Görgü ve İnsan İlişkileri: Görgü kurallarına uymak ve insan ilişkilerinde örnek olmak.
 • Trafik Kuralları: Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek.
 • Bilişim Araçları: Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek.
 • Düzen ve Devam: Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, arkadaşlarına iyi örnek olmak.
 • Toplum Hizmetleri: Zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları gibi yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik toplum hizmetlerinde görev almak.
 • Sağlık ve Güvenlik: Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymak ve örnek davranışlar sergilemek.

Bu kriterleri yerine getiren ve davranış puanı indirilmemiş öğrenciler, öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın onur belgesi ile ödüllendirilir. Öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrenciler, okulun onur listesinde yer alır.

Okul 13 Haziran günü var mı yok mu tatil mi, devamsızlık sayılır mı, hangi illerde okul var, ders olacak mı? Okul 13 Haziran günü var mı yok mu tatil mi, devamsızlık sayılır mı, hangi illerde okul var, ders olacak mı?

Öğretmenler Kurulu ve Ek Davranışlar

Öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. Belirlenen bu davranışlar, okul yönetimince onur kurulu ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Editör: Zeliha YAKUT