BİLSEM SINAV SÜRECİNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

BİLSEM SINAVI kaç puan gerekli, kimler kaç soru ile kazanıyor? - Kınık  Gazetesi - Güncel Haberler - Osmaniye - Türkiye Haberleri

Süreç, “Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci” olarak da bilinmektedir. Tanılama süreci Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanarak yürütülmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı her yıl, hangi sınıf düzeyindeki öğrencilerin tanılama sürecine katılabileceğini ilan eder. Öğrenci tanılama işlemleri, 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanı/alanlarında aday gösterilen öğrenciler için kılavuzda belirtilen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Bakanlık adına bu süreci planlamak ve uygulamak için her ilde “İl Tanılama Sınav Komisyonları” oluşturulur. 2023-2024 Eğitim- Öğretim Yılı için İl Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından komisyonların oluşturulma tarihleri 25-29 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.

BİLSEM Sınav Süreci

Özel yetenekli çocukların profesyonel gelişimlerini tamamlamalarına yardımcı olan BİLSEM sınav süreci ebeveynler için merak konusu olmaktadır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Tablet Bilgisayar Grup Tarama Uygulaması’, BİLSEM sınav süreci içerisinde Genel zihinsel yetenek alanı için uygulanacaktır. BİLSEM için öğrenci adayları aşağıdaki süreçle belirlenecektir:

Aday gösterme süreci okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.
Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır.
Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.
Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir.
Okul yönlendirme komisyonu tarafından aday gösterilmesine karar verilen öğrenci/öğrencilere ait gözlem formları ilgili öğretmenlere imza karşılığında tebliğ edilecektir. Sınıf öğretmenleri, komisyon tarafından tebliğ edilen gözlem formlarını MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne işleyerek kaydedeceklerdir.
Aday gösterilen öğrencilerin “Uygulama Giriş Belgeleri” e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü’nde yayımlanacaktır. Yayım tarihinden itibaren fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar yukarıdaki takvimde belirtilen tarihlerde http://meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
BİLSEM Ön Değerlendirme Aşaması
BİLSEM ön değerlendirme aşamasında genel zihinsel, müzik ve resim yetenek alanları için ayrı ayrı uygulamalar yapılmaktadır.

MEB Öğretmen atama başvuru ekranı 2024, nereden ve nasıl başvuru yapılır? MEB Öğretmen atama başvuru ekranı 2024, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

Genel Zihinsel Yetenek Alanı için ön değerlendirme uygulamaları il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden, resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerin kayıtlı bulundukları okullarda elektronik ortamda 10 Şubat- 14 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecek olup ayrıca uygulamalar için sınıf öğretmenlerine bilgilendirme yapılacaktır.
BİLSEM Bireysel Değerlendirme Uygulaması
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre belirlenecek puanı geçen öğrenciler yine alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınırlar. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılır.


BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme

BİLSEM sınavı ne zaman? 2024 BİLSEM takvimi - Son Dakika Eğitim Haberleri |  NTV Haber


Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere sınıf düzeylerine göre zekâ ölçekleri uygulanır. Bireysel değerlendirmelerde bakanlıkça belirlenen zekâ ölçeği ya da ölçekleri kullanılmaktadır. Bireysel uygulamanın süresi kullanılan ölçeğe ve öğrencinin performansına göre değişebilmektedir. ‘BİLSEM Genel Zihinsel Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme’ aşaması için aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmelidir:


Ön değerlendirmeyi geçmiş öğrencilere yapılacak bireysel değerlendirmeler randevu ile gerçekleşecektir. Buna göre öğrencilerin randevu bilgilerinin yayımlanacağı tarih 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 15 Mayıs 2024’tür.
Bu değerlendirme uygulamaları il ve ilçelerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde bulunan uzmanlar tarafından randevu ile yapılır.
Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 26 Mayıs 2024-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Öğrenciler, kendilerine verilen fotoğraflı giriş belgelerinde belirtilen randevuya uygun olarak tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunurlar. Uygulama için gerekli materyaller merkezlerde bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencinin kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir materyale ihtiyacı yoktur.
Bireysel değerlendirmeye girmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.
Öğrencinin yüksek yararı düşünüldüğü için genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelerin sonuç puanı açıklanmaz.
Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırmaya hak kazanıp kazanmadığı 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 31 Temmuz 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr http://orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.
BİLSEM Resim Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme
BİLSEM resim yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere görsel yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri, özgün görsel çalışmalar yapabilecekleri sorular sorulur ve bu doğrultuda çizim yapmaları istenir.

Öğrenci randevuları, takvimde ön görülen tarih aralığında Merkez Tanılama Sınav Komisyonunun belirleyeceği değerlendirme tarihleri içinde oluşturulmaktadır. Buna göre resim yetenek alanında bireysel değerlendirmelere katılacak olan öğrencilerin randevu bilgilerinin yayımlanacağı tarih 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 15 Mayıs 2024’tür.
Değerlendirmeler bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda iki oturumdan oluşacak ve her bir oturum 40 dakika sürecektir.
Uygulama için gerekli materyaller merkezlerde bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencinin kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir materyale ihtiyacı yoktur.
Görsel sanatlar yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 26 Mayıs - 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırmaya hak kazanıp kazanmadığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için 31 Temmuz 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr http://orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.
BİLSEM Müzik Yetenek Alanında Bireysel Değerlendirme
BİLSEM müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere müziksel işitme, müziksel bellek ve müziksel farkındalık alanlarında sınıf seviyelerine uygun sorular sorulur.

Değerlendirmeler bakanlıkça belirlenen ölçütler doğrultusunda her gün için dört oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
Ön değerlendirmeyi geçmiş öğrencilere yapılacak bireysel değerlendirmeler randevu ile gerçekleşecektir. Buna göre müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmelere katılacak olan öğrencilerin randevu bilgilerinin yayımlanacağı tarih 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı içi 15 Mayıs 2024’tür.
Gerekli materyaller uygulama merkezlerinde hazır bulundurulacaktır.
Öğrencinin kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında herhangi bir materyale ihtiyacı yoktur.
Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için 26 Mayıs 2024 -26 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezlerine kayıt yaptırmaya hak kazanıp kazanmadığı 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 31 Temmuz 2024 tarihinde https://www.meb.gov.tr http://orgm.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.