Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşların dikkat etmesi gereken konuları açıkladı. Oy kullanırken yapılan hataların oyun geçersiz sayılmasına neden olabileceğini belirten YSK, seçmenlere oy verme sürecinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini sıraladı.

İstanbul Ümraniye'de Fren Yerine Gaza Bastı: 14 Araç Zarar Gördü! İstanbul Ümraniye'de Fren Yerine Gaza Bastı: 14 Araç Zarar Gördü!

Geçersiz oy pusulalarının nasıl olacağını ve oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan YSK, aşağıdaki durumların oy pusulasının geçersiz sayılmasına neden olabileceğini belirtti:

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

"Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.

Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak.

Bununla birlikte, oy pusulasının geçersiz kılınmayacağı durumlar da şunlardır:

Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.

Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

Bu bilgiler ışığında, seçmenlerin oy kullanırken dikkatli olmaları ve yukarıda belirtilen durumları göz önünde bulundurmaları önem taşımaktadır.