TBMM'ye sunulan 9. Yargı Paketi, Türkiye'nin yargı alanında önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor. Peki, bu paketin içeriği ve getireceği yenilikler neler?

İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklikler

Yeni düzenleme ile elektronik ortamda yapılan açık artırma süreçlerinde minimum teklif miktarı belirleniyor. Satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşi veya en az 1000 Türk Lirası olacak şekilde düzenleniyor.

Yükseköğretim Kanunu'nda Eklemeler:

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'na yeni alanlar ekleniyor. Bu kapsamda milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk, genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukuku gibi yeni konular sınav müfredatına dahil ediliyor.

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Kararların Kesinliği

31 bin Türk Lirasını aşmayan vergi davaları ve idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında idare ve vergi mahkemelerinin verdiği kararlar kesin olacak, istinaf yoluna başvurulamayacak.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda Değişiklikler:

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı'na milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanları ekleniyor. Ayrıca İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Sınavı'nda ticari işletme-şirketler hukuku alanı da sınav müfredatına dahil ediliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Doğan Aydal'ın İddialarına Ne Dedi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Doğan Aydal'ın İddialarına Ne Dedi?

Diğer Önemli Düzenlemeler

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda kadının soyadı konusunda Türk Medeni Kanunu'nda düzenleme yapılacak. Ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı gibi suçlarla ilgili olarak şirketlere veya mal varlıklarına kayyum atanmasına ilişkin düzenleme getiriliyor.

Editör: Havva Andırır