Mithatpaşa İlkokulu 3/O, 3/I ve 4/M sınıflarından 110 öğrenci, "Okullarda Orman" projesi kapsamında önemli bir adım attı. Öğrenciler, Masal Park Arkası Millet Bahçesi alanında 110 fidanı toprakla buluşturarak doğaya katkı sağladılar.

"Okullarda Orman Programı", çevre eğitimini gönüllülük esasına dayandıran ve öğrenci, öğretmen, veli ve yerel topluluğu içine alan bir program olarak öne çıkıyor. Bu projenin temel amacı, öğrencilerin doğal çevreyi gerçek dünya deneyimleri ve uygulamalı öğrenme ile daha iyi anlamalarını sağlamaktır.

Mithatpaşa İlkokulu öğrencileri, bu projenin bir parçası olarak çevre bilincini artırmanın yanı sıra doğaya karşı olan sorumluluklarını da yerine getirmiş oldular. Bu tür projeler, gençlerin çevre konusundaki farkındalıklarını artırarak geleceğe daha yeşil bir dünya bırakma konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Öğrencilerin, fidanları toprakla buluşturarak doğaya katkıda bulunmaları, sadece bir ağaç dikme eylemi değil, aynı zamanda doğayla daha sağlam bir bağ kurmalarını sağlayacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu tür projelerin devam etmesi ve daha geniş kapsamlı hale gelmesi, çevre bilincinin toplumun her kesimine yayılmasına ve doğaya olan saygının artmasına katkı sağlayacaktır.