Örnek No:55*

T.C.
OSMANİYEİCRA DAİRESİ
2023/11066 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11066 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, RIZAİYE/RAHİME HATUN Mahalle/Köy, 2642 Ada, 4 Parsel, 23 Nolu Bağımsız Böl ...
Adresi : Rahime Hatun Mahallesi, 9079. Sokak, No:5C, Merkez/Osmaniye Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 2.165,24 m2
Arsa Payı : 43/4050
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Osmaniye Uygulama İmar Planında konut1(K1) alanında kaldığı ayrık nizam, yençok: 10 kat, Taks: 0,30, Kaks: 1,80 yapılaşma şartlarına sahip olduğu ve parselin 220,00 m² yola terkinin old
Kıymeti : 1.400.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 10:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 10:02

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02029525