Örnek No:55*

T.C.
OSMANİYEİCRA DAİRESİ
2023/106 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/106 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Merkez İlçe, DEREOBASI Mahalle/Köy, 121 Ada, 7 Parsel de kayıtlı tek katlı kargir bina ve arsası niteliğindekitaşınmazın 3/16 hissesi
Adresi :Osmaniye İli Merkez İlçesi Dereobası KöyüZorkun Yaylasında Borçluya Ait121 Ada 7 Nolu Parselde 3/16 Hissesinde Osmaniye Merkez / OSMANİYE
Yüzölçümü : 269,58 m2
Arsa Payı : 3/16
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı imar durumu yok
Kıymeti : 168.750,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 13:46
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 13:46

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02013771