Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 11 Temmuz Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Teklifin önemli düzenlemeler içerdiğini belirten TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve suçla etkin mücadelenin hedeflendiğini söyledi.

Yaşadığı Dehşetin Ardından Tahliye Şoku: 7 Yerinden Bıçaklanan Kadın İsyanda Yaşadığı Dehşetin Ardından Tahliye Şoku: 7 Yerinden Bıçaklanan Kadın İsyanda

Sosyal Medyadan Hakaret Suçuna Ne Düzenlemeler Getirilecek?

Yeni yargı paketi, sosyal medya üzerinden hakaret suçlarına yönelik önemli değişiklikler içeriyor. Cüneyt Yüksel, sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarının uzlaştırma kapsamından çıkarılarak önödeme kapsamına alınacağını açıkladı. Bu değişiklikle birlikte, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle yapılan hakaret suçları uzlaştırma kapsamından çıkarılarak önödeme sistemine dahil edilecek. Ayrıca, hakaret suçlarında şikayet süresi fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Hukuk54

Yeni Paketle Hangi Alanlarda Değişiklikler Yapılacak?

  1. Yargı Paketi, 20 kanunda değişiklik ve düzenlemeler öngörüyor. Alternatif çözüm yollarının genişletileceğini ve aileyle ilgili bazı düzenlemelerin yapılacağını belirten Yüksel, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda çeşitli düzenlemelere gidileceğini de vurguladı. Özellikle evlenen kadının soyadıyla ilgili olarak Türk Medeni Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenleme ile soybağının tespiti ve kaydedilmesi sürecinde koca, ana veya çocuk, soybağının reddi davası açabilecek.

Yediemin Otoparklarındaki Araçlar İçin Ne Düzenlemeler Yapılacak?

Paketin önemli düzenlemelerinden biri de yediemin otoparklarında bulunan araçlara yönelik. Yeni düzenlemeyle, bu otoparklarda bulunan ve sahipleri tarafından belirli bir süre içinde teslim alınmayan araçlar ekonomiye kazandırılacak. Araçların satışından elde edilen gelir, hak sahiplerine ödenecek. Bu düzenleme, araçların ekonomik değerlerinin yitirilmesini önlemeyi ve hak sahiplerinin mağduriyetini azaltmayı amaçlıyor.

9. Yargı Paketi-1

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavlarında Ne Değişiklikler Yapılacak?

Cüneyt Yüksel, hukuk fakültesi mezunlarının sınav koşullarında yapılan değişiklikleri de açıkladı. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın soru sayısı 100’den 120’ye çıkarılacak ve sınavlarda soru sorulabilecek alanlar arasına "milletlerarası hukuk", "milletlerarası özel hukuk", "genel kamu hukuku" ve "sosyal güvenlik hukuku" gibi konular eklenecek. Bu değişiklikler, sınavların kapsamını genişleterek adayların hukuk alanındaki yetkinliklerinin daha etkin bir şekilde ölçülmesini hedefliyor.

Tbmm Ant Icme 2055311

Önödeme Kapsamı Nedir ve Neleri Kapsar?

Önödeme, adli para cezası gerektiren suçlarda veya hapis cezasının üst sınırı 6 ayı geçmeyen suçlarda, failin belirli bir miktar para ödeyerek soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlarından kurtulmasını sağlayan bir yöntemdir. Önödemenin yapılması halinde, soruşturma aşamasında kamu davası açılmayarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir; kovuşturma aşamasında ise kamu davası düşme kararı ile sonuçlanır. Bu sistem, devlet ile vatandaş arasında bir tür suç anlaşması olarak işlev görmektedir.

Cemevleri Yasa Tasarisi Tbmm Ye

Adalet Komisyonu Süreci ve Teklifin Genel Kurula Sevki

Cüneyt Yüksel, 9. Yargı Paketi'nin Adalet Komisyonu'nda kapsamlı bir şekilde ele alınacağını ve komisyon üyelerinin görüş ve değerlendirmelerinin dikkate alınacağını belirtti. Komisyon sürecinin ardından teklifin Genel Kurula sevk edilmesi bekleniyor. Teklif, yargısal süreçlerin hızlandırılması ve hukukun çeşitli alanlarında iyileştirmeler yapılmasını hedefliyor.

Editör: Muhammed Fatih Kıvrım